Klimasats-prosjekt

Bruk av klimavennlig teknologi i Raufosshallen

Fylke: Innlandet
Søker: VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 537 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2022
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestre Toten kommune har oppgradert en idrettshall, og bygget en ny idrettshall i klimavennlige materialer inntil den eksisterende hallen. 

Tre i yttervegg og solceller

Kommunen estimerer å ha spart 32 tonn CO2-ekvivalenter ved å bruke klimavennlige materialer. Flere klimatiltak er gjennomført i prosjektet, blant annet:

  • isolerte treelementer i yttervegger
  • installasjon av solcelleanlegg
  • oppvarming ved bruk av fjernvarme basert på bioenergi

Viktig med tidlig og god planlegging

Det var planlagt å bruke lavkarbonbetong, men det var ikke mulig på grunn av ugunstige temperaturforhold i kostruksjonsarbeidet. Det ble heller ikke benyttet limtre i bærende konstruksjoner fordi merkostnaden ble for høy. Kommunen erfarte også at dimensjonene for limtrekonstruksjonene ble så store at det var vanskelig å realisere dette uten å omprosjektere.

Kommunen trekker frem at det er viktig å planlegge klimatiltak tidlig i prosjektet, og gjennomføre tilstrekkelige analyser av gjennomførbarhet og kostnadsoverslag.

Relevante lenker