Klimasats-prosjekt

Bruk av utslippsfrie gravemaskiner i Kirkeveien

Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 1 447 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune skal bruke elektriske gravemaskiner til anleggsprosjektet Kirkeveien i Asker sentrum. Prosjektet har som mål å halvere utslippene innenfor anleggsområdet, sammenliknet med konvensjonell anleggsdrift.

Anleggsarbeidet består blant annet av:

  • ny bro over Askerelva
  • ny rundkjøring i krysset Drammensveien/Kirkeveien
  • utvidelse av Drammensveien til firefelt
  • oppgradering av Kirkeveien

I tillegg skal det anlegges sykkelvei og fortau, opparbeides grøntsoner og teknisk infrastruktur som VA, kabelføringsanlegg, energirør og gatevarme skal skiftes ut. Prosjektet går fra 2020 til 2023.

Krav om fossilfrie og utslippsfrie maskiner

Kommunen anskaffet entreprenør på ettersommeren 2020 med kontraktskrav om minst 20 prosent utslippsfrie maskiner. Det er også stilt krav om at maskiner, utstyr og oppvarming som benyttes på bygge‐ og anleggsplassen skal være fossilfrie.

Prosjektet har oppnådd minimumsmålet, og ved slutten av tredje kvartal 2021 var 26 prosent av maskintimene elektriske. Så langt har nesten alle maskinene benyttet fornybar diesel. Kun mobilkranen har gått på fossil diesel.

Gravemaskiner og betongpumpebil

Det har vært forsinkelser i leveringen av de elektriske gravemaskinene. I 2021 kom den første ved påsketider (16 tonn), og den andre (8 tonn) i slutten av juni. Den tredje (24 tonn) skulle ha kommet i september, men kommer neppe før nyttår. I tillegg til gravemaskiner, har det blitt brukt hybrid‐elektrisk betongpumpebil og betongblandebiler på anlegget.

Relevante lenker