Klimasats-prosjekt

Bruk og produksjon av biokol på gardsskala

Prosjektnavn: Bruk og produksjon av biokol på gardsskala
Fylke: Vestland (N)
Søker: AURLAND KOMMUNE
Tilskudd: 193 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog

Aurland kommune ved Sogn Jord og Hagebruksskule har investert i to mellomstore biokolovner for å teste ut produksjon av biokull i gårdsdrift. 

Kommunen har vært prosjekteier og hagebruksskolen har vært prosjektleder. Skolen har gjort flere planteforsøk med biokull i komposten og rapporterer om vellykkede forsøk og at biokull har hjulpet på veksten i planteforsøk. Hagebruksskolen mener resultatene vil bli brukt i videre produksjon og uttesting av bruk av biokull i jordbruket for å binde karbon og bidra til jordforbedring.

Relevante lenker