Klimasats-prosjekt

Bunkring av LBG i Ålesund Havn

Prosjektnavn: Bunkring av LBG i Ålesund Havn
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt, Sjøtransport

Ålesund kommune har utredet dagens, og fremtidige behov for metandrivstoff (LBG og LNG) i sjøtransport. Kommunen har også sett på muligheten for å etablere en lokal, sjøbasert fyllestasjon.

Markedsanalysen kan lastes ned under, og vil være et viktig grunnlag for et eventuelt videre arbeid med å etablere en fyllestasjon for biogass.

Relevante lenker