Klimasats-prosjekt

Bunkring av LBG i Ålesund Havn

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2021
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ålesund kommune har utredet dagens, og fremtidige behov for metandrivstoff (LBG og LNG) i sjøtransport. Kommunen har også sett på muligheten for å etablere en lokal, sjøbasert fyllestasjon.

Markedsanalysen kan lastes ned under, og vil være et viktig grunnlag for et eventuelt videre arbeid med å etablere en fyllestasjon for biogass.

Relevante lenker