Klimasats-prosjekt

Bygg i tre – helsehus

Prosjektnavn: Bygg i tre – helsehus
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TOKKE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Tokke kommune skal bygge et nytt helsehus og ønsker å finne klimavennlige energiløsninger og bruke massivtre i konstruksjonen. Bygg i massivtre har høyere prosjekteringskostnader, og støtten dekker blant annet merkostnader knyttet til det.

Relevante prosjekter