Klimasats-prosjekt

Bygg i tre – helsehus

Fylke: Telemark
Søker: TOKKE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tokke kommune skal bygge et nytt helsehus. Kommunen ønsker å finne klimavennlige energiløsninger og bruke massivtre i konstruksjonen.

Et fremtidsrettet helsehus

Kommunen har laget en tilstandsrapport for dagens helsehus, og kartlagt behovene til de ulike brukergruppene. Planen er å få på plass et fremtidsrettet helsehus med både spesialfunksjoner og vanlige helsetjenester i et bygg. 

I forprosjektet har kommunen sett på potensial og muligheter for utslippsreduksjoner gjennom å

  • bygge i tre
  • bruke energiløsninger som vannbåren varme, jordvarme, solfangere og solceller
  • gjenbruke eksisterende fundament og bygg

Prosjektet har dessverre blitt forsinket, særlig på grunn av pandemien. Kommunen har derfor planlagt å gjennomføre resten av prosjektet i 2024.

Relevante prosjekter