Klimasats-prosjekt

Bygg i tre – omsorgsbustader

Fylke: Telemark
Søker: TOKKE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tokke kommune skal bygge nye omsorgsboliger og har kartlagt bruken av massivtre i konstruksjonen. Kommunen har laget et totalentreprisegrunnlag for 10 leiligheter og fellesareal. Bygget skal utføres i tre og med vannbåren varme til oppvarming. 

Relevante prosjekter