Klimasats-prosjekt

Bygg i tre – omsorgsbustader

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TOKKE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Tokke kommune skal bygge fem nye omsorgsboliger og ønsker å bruke massivtre i konstruksjonen. Bygg i massivtre har høyere prosjekteringskostnader, og støtten dekker blant annet merkostnader knyttet til det.

Relevante prosjekter