Klimasats-prosjekt

Bygg i tre – barnehage Høydalsmo

Fylke: Telemark
Søker: TOKKE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Tokke kommune skal bygge en ny barnehage, og ville kartlegge klimavennlige energiløsninger og bruk av massivtre i konstruksjonen.

Forprosjektet er avlyst, da kommunen valgte en løsning med planlegging og ferdigstilling uten forprosjektfase. Kommunen skal heller ta med klimareduserende tiltak i planleggingen av hovedprosjektet.

Andre prosjekter fra Tokke kommune