Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE Buskerud

Fylke: Buskerud
Søker: KONGSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 275 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Bygg, Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble etablert i 2018, og jobber med å øke kompetansen på klimavennlige materialer i større byggeprosjekter.

Digitale møter

Nettverket har hatt høy aktivitet i 2020 og flere av arrangementene ble samkjørt med nettverket BYGG i TRE Vestfold Telemark. På grunn av Covid-19 ble alle arrangmentene fra mars flyttet over på digitale flater. Dette var positivt av flere grunner:

  • flere deltakere fra nettverket
  • flere deltakere fra verdikjeden som rådgivere, arktiteketer og entreprenører
  • lettere å få gode foredragsholdere fra hele landet