Klimasats-prosjekt

Case-studie som grunnlag for klimaveileder

Fylke: Trøndelag
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Avlyst
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Skaun kommune skal lage en veileder for klimatiltak i område- og reguleringsplaner. Kommunen vil bruke en konkret områdeplan i veilederen, der ulike tiltak og effekter vurderes.

Relevante lenker