Klimasats-prosjekt

Case-studie som grunnlag for klimaveileder

Prosjektnavn: Case-studie som grunnlag for klimaveileder
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Skaun kommune skal lage en veileder for klimatiltak i område- og reguleringsplaner. Kommunen vil bruke en konkret områdeplan i veilederen, der ulike tiltak og effekter vurderes.

Relevante lenker