Klimasats-prosjekt

Deling og bærekraft i byutviklingsprosjekter

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 475 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune, ved Futurebuilt, fremmer omstillingen til et lavutslippssamfunn gjennom pilotprosjekter innen bygg og byutvikling. Dette prosjektet skal bidra til at kommunen reduserer klimagassutslipp ved å tilrettelegge for deling, både av utstyr, men også av areal- og ressursbruk.

Delingsøkonomi og bærekraftig byutvikling

Som en del av prosjektet arrangerte Futurebuilt et frokostmøte 28. april 2020 om deling og bærekraft. 

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren, og har som mål å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilt som forbildeprogram ble etablert i 2010, og kommunene som deltok var Oslo, Drammen, Bærum og Asker. Programmet var ment å vare i ti år, men etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0, og kommunene Lillestrøm og Nordre Follo ble også med.