Klimasats-prosjekt

Digitale og sirkulære verdikjeder

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 151 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rogaland fylkeskommune ønsker å redusere indirekte klimagassutslipp ved å produsere mindre avfall og øke graden av gjenbruk.

Prosjektet kartlagt digitale løsninger, nye verdikjeder og strategier, og øke kunnskapen om sirkulær økonomi i fylkeskommunen.

Fylkeskommunen har gjennomført møter, arrangementer og webinarer om grønne offentlige anskaffelser med fokus på sirkulære verdikjeder. Den har også startet opp et program kalt for Sirkulærskolen og så langt gjennomført en workshop innen bygg og anlegg.

Den har inngått samarbeid med Klimapartnere, Beyonder og Trefadder. Med de to siste har kommunen fått bevilget 2,8 millioner kr til å forske på hvilke tresorter som er best egnet til CO2 opptak og råvare i batteriene. Dette bidrar til verdens første helsirkulære klimaskog. Beyonder produserer batterier basert på aktiv karbon fra trevirke. Trefadder selger blant annet klimakvoter ved å plante norsk skog.

Fylkeskommunen uttrykker at å drive med kontinuerlig informasjon og opplæring av ulike avdelinger i kommunene samt dele beste praksis og gode eksempler på tvers av kommuner og regioner er veldig nyttig. Det blir mer og mer aktuelt med samarbeid på tvers av konkurrende virksomhet og siloer og bransjer. Sirkulærskolen er noe fylkeskommunen vil anbefale flere å sette i gang med.