Klimasats-prosjekt

Effektivisering av bildrift i en stor landkommune

Prosjektnavn: Effektivisering av bildrift i en stor landkommune
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: RAUMA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Rauma kommune har systematisk jobbed med å redusere transportbehovet, særlig innen hjemmebasert omsorg. Målet er å redusere både antall kjørte kilometer og antall kjøretøy gjennom god ruteplanlegging.

Kommunen har kjøpt et kartleggingsverktøy for å optimalisere rutene, faset ut fire biler, og byttet ut nesten halvparten av de resterende bilene med elektriske tjenestebiler.

Relevante lenker