Klimasats-prosjekt

Effektivisering av bildrift i en stor landkommune

Prosjektnavn: Effektivisering av bildrift i en stor landkommune
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: RAUMA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Rauma kommune har starte en jobb med systematisk å redusere transportbehovet, særlig innen hjemmebasert omsorg. Målet er å redusere både antall kjørte kilometer og antall kjøretøy gjennom god ruteplanlegging.

 

Kommunen har så langt gått til innkjøp av en digital ruteplanlegger og kjøpt inn elektriske tjenestebiler.

Relevante lenker