Klimasats-prosjekt

Elbilladere og solcelleanlegg

Fylke: Agder
Søker: RISØR KOMMUNE
Tilskudd: 420 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Risør kommune har bygget en ny garasje for 30 biler i hjemmetjenesten med solcelletak. Kommuen har som mål å skifte ut 30 fossile biler med elektriske i løpet av 2022, og har fått støtte til å etablere ladepunkter til bilene.

Relevante lenker