Klimasats-prosjekt

Elkjøretøy Tvedestrand videregående skole

Prosjektnavn: Elkjøretøy Tvedestrand videregående skole
Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 286 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Holdning og undervisning, Maskiner og kjøretøy

Agder fylkeskommune har kjøpt en elektrisk hjullaster og en elektrisk gravemaskin til videregående opplæring. Det er beregnet at maskinene vil spare utslipp tilsvarende 3000 liter diesel i året, noe som tilsvarer ca. 8 tonn CO2-ekvivalenter. 

Mindre støy og avgasser

Maskinene har blitt brukt i undervisningen for flere klasser innen bygg- og anleggsfag og naturbruk. Erfaringene så langt er veldig positive:

  • gravemaskinen kan kjøres innendørs i elevøvelser i en tilrettelagt bunker
  • lite støy gjør det mulig å kommunisere mens maskinene kjører
  • det er ikke avgasser fra maskinene, noe som er særlig viktig ved arbeid i og rundt bygg
Relevante lenker