Klimasats-prosjekt

Elkjøretøy Tvedestrand videregående skole

Fylke: Agder
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 286 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mai 2021
Type tiltak: Holdning og undervisning, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Agder fylkeskommune har kjøpt en elektrisk hjullaster og en elektrisk gravemaskin til videregående opplæring. Det er beregnet at maskinene vil spare utslipp tilsvarende 3000 liter diesel i året, noe som tilsvarer ca. 8 tonn CO2-ekvivalenter. 

Mindre støy og avgasser

Maskinene har blitt brukt i undervisningen for flere klasser innen bygg- og anleggsfag og naturbruk. Erfaringene så langt er veldig positive:

  • gravemaskinen kan kjøres innendørs i elevøvelser i en tilrettelagt bunker
  • lite støy gjør det mulig å kommunisere mens maskinene kjører
  • det er ikke avgasser fra maskinene, noe som er særlig viktig ved arbeid i og rundt bygg
Relevante lenker