Klimasats-prosjekt

Elsykkelnettverk del 2 – innkjøp av elsykler

Fylke: Agder
Søker: EVJE OG HORNNES KOMMUNE
Tilskudd: 585 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Okt 2022
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Evje og Hornnes, Bygland og Valle kommuner har kjøpt inn 30 elsykler som leies ut til innbyggerne.

Populært tilbud

Kommunen opplever at syklene er populære, men at det krever en del oppfølging. Videre skal kommunen, sammen med lokalt næringsliv, se hvordan de kan utvide og forbedre tilbudet.

Mange av turene har nok vært hyggeturer, og har derfor ikke nødvendigvis erstattet bilturer. Men på Evje og Hornnes har mange syklet mellom stasjonene Verkstedet og Dølen. Disse turene er det hovedsakelig ungdommer som står for, og de blir vanligvis kjørt av foreldrene.

Relevante lenker