Klimasats-prosjekt

Elsykler for ansatte

Fylke: Østfold
Søker: SKIPTVET KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skiptvet kommune skulle kjøpe inn ti elsykler til bruk i kommunal tjeneste. Kommunen har kjøpt inn to elsykler, og de ansatte har brukt syklene siden desember 2021.

Skeptiske til syklene i starten

Kommunen nedjusterte antall sykler fordi en intern gjennomgang viste at behovet var mindre enn antatt. Dersom de to syklene skulle vise seg å være populære, skrev kommunen at de vil vurdere å kjøpe inn flere sykler.

Gjennom 2022 tok bruken av syklene seg opp, og det har vært en stor interesse for å låne syklene. Kommunen rapporterer at flere ønsker å øke antall sykler.

Relevante lenker