Klimasats-prosjekt

Elsykler i tjeneste og som bysykler

Fylke: Trøndelag
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 435 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Okt 2022
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Namsos kommune har kjøpt inn 20 elsykler til bruk i kommunal tjeneste. Kommunen har hatt to testperioder, og totalt har 20 ulike arbeidssteder testet syklene.

Syklene er nyttige og populære

Hvert arbeidssted fikk sammen med to sykler tilsendt bruksanvisning og tilbud om hjelp ved behov. Det ble kun stilt krav til trygg oppbevaring og lading av syklene. De ulike arbeidsstedene sto dermed fritt til å bruke syklene slik de selv syntes var best.

Mange ansatte har fått prøve syklene gjennom prosjektet, og kommunen har fått god kunnskap om bruk og behov. Syklene har vært veldig populære, og nesten alle arbeidsstedene som har testet de, har ønsket å beholde minst en sykkel.

De ansatte kunne også låne syklene utenom arbeidstid, og flere ansatte sier at de har kjøpt eller kommer til å kjøpe elsykkel privat.

Mange sykler også om vinteren

Det var stor variasjon mellom arbeidsstedene i hvor mye syklene ble brukt. Noen steder var for eksempel avstandene litt for store til å sykle. Totalt har de ansatte syklet over 450 mil i løpet av ett år.

I snitt ble hver sykkel brukt 23 km per måned i sommerhalvåret. Takket være piggdekk, ble syklene i snitt brukt 17,5 km per måned i vinterhalvåret, noe kommunen synes var overraskende og positivt.

Elsykler sparer både utslipp og tid

Særlig i sentrumsnære områder, der det å finne parkering kan være en utfordring, rapporterer de ansatte at de sparer tid på å sykle i stedet for å kjøre bil.

Etter hvert som de fossile kommunale bilene blir erstattet med elbiler, vil ikke syklene gi like store utslippskutt. Men ettersom de fleste ansatte har fossilbil privat, vil elsyklene kunne erstatte kjøring til og fra jobb. Dersom flere kjøper egen sykkel etter å ha prøvd de på jobb, vil også flere private bilturer erstattes med utslippsfri sykling.

Relevante lenker