Klimasats-prosjekt

Elbilrådgiver for utslippsfri næringstransport

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune har hatt en rådgiver i en 2-årig prosjektstilling for å særlig jobbe målrettet med rådgivning om utslippsfri næringstransport.

Mange ulike prosjekter for private og næringsliv

Rådgiveren har vært prosjektleder i en rekke prosjekter. Noen av prosjektene har vært rettet mot egen drift, andre mot næringslivet eller mot innbyggerne. 

Sykkelprosjekter:

  • støtte til ellastesykler til bedrifter, etater og barnefamilier
  • utvikling av Stavanger City Hub for omlasting fra varebil til ellastesykkel
  • utlån av ellastesykler til innbyggere

Ladeprosjekter:

  • støtte til lading av elbiler i bedrifter
  • etablering av hurtigladere for store varebiler og lastebiler
  • tilrettelegge for lading av kommunens tjenestebiler
  • støtte til gravekostnader for ladepunkter i borettslag og sameier
  • kartlegging av ladehuber i boligområder
  • overføring av kommunale parkeringsplasser til boliger uten hjemmelading

God klimaeffekt

Kommunen estimerer å ha kuttet minst 750 tonn CO2-ekvivalenter i løpet av prosjektet. Utslippskuttene fordeler seg med 490 tonn ved å tilrettelegge for elbiler i borettslag, sameier og kommunale tjenestebiler. De resterende 260 tonnene kommer fra en økt andel elektriske varebiler i kommunen.

I tillegg har kommunen støttet 100 ellastesykler til bedrifter og familier, men det er vanskelig å estimere utslippskuttene.

Relevante lenker