Klimasats-prosjekt

Elektrisk hjullaster

Prosjektnavn: Elektrisk hjullaster
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Sandnes kommune har kjøpt en elektrisk hjullaster som skal erstatte en dieselmaskin. Hjullasteren skal blant annet brukes til fylling av flis til biokullanlegg, på hageavfallsmottak og til flytting av utstyr i sentrum.

Mindre støy og mindre utslipp

Kommunen forventer at en elektrisk maskin vil gi mindre støy og mindre lokal forurensing i bybildet. Klimaeffekten av å bruke en elektrisk hjullaster har kommunen anslått til å være mellom 8,5 og 15 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Relevante lenker