Klimasats-prosjekt

Elektrisk hjullaster

Fylke: Rogaland
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mai 2021
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sandnes kommune har kjøpt en elektrisk hjullaster som skal erstatte en dieselmaskin. Hjullasteren skal blant annet brukes til fylling av flis til biokullanlegg, på hageavfallsmottak og til flytting av utstyr i sentrum.

Mindre støy og mindre utslipp

Kommunen forventer at en elektrisk maskin vil gi mindre støy og mindre lokal forurensing i bybildet. Klimaeffekten av å bruke en elektrisk hjullaster har kommunen anslått til å være mellom 8,5 og 15 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Relevante lenker