Klimasats-prosjekt

Elektrisk lastebil

Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 2 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mai 2024
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Sandnes kommune har fått støtte til anskaffelse av en elektrisk lastebil.