Klimasats-prosjekt

Elektrisk lastebil

Fylke: Rogaland
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 2 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mai 2024
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sandnes kommune har fått støtte til anskaffelse av en elektrisk lastebil (3 akslet lastebil med krok) og nødvendig hurtiglader for drift. 

Kommunens erfaringer var at det var noe mer kostbart med elektrisk lastebil enn først antatt. Montering av krokflak skapte også en del utfordringer da det bl.a. var batterier hvor deler av denne installasjonen ellers ville vært plassert. I bruksperioden har de opplevd at lastebilen ikke er like godt egnet til anleggskjøring som fossile alternativer, på grunn av begrenset kraft og dårlig fremkommelighet på ujevnt underlag.

Selv om det noen ganger under spesielle oppdrag kan være utfordringer med rekkevidden, har kommunen erfart at hurtiglading i forbindelse med en lunsjpause eller under overtidsmaten er nok til å løse dette.

Redusert støy og risiko

Redusert støy er den klart største effekten foruten redusert klimagassutslipp. Lavere støy vil også kunne bedre sikkerheten ved at det er lettere å kommunisere og varsle ved farer.

Mye oppmerksomhet om lastebilen

Lastebilen var den første av en slik type i regionen og har vakt stor interesse hos private aktører med egen flåte. Lastebilen har blitt vist frem i media og til interesserte aktører i regionen som vurderer å anskaffe nullutslipps lastebiler selv. Anskaffelsen av denne lastebilen har også ført til at kommunen har funnet ut at mye av maskinparken i dag kan elektrifiseres, og det er allerede til vurdering om anskaffelse av en ny elektrisk maskin.