Klimasats-prosjekt

Elektriske Bortelid

Fylke: Agder
Søker: ÅSERAL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mai 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Åseral kommune har sammen med grunneiere og reiselivsaktører, kartlagt klimavennlig mobilitet for reiselivsdestinasjonen Bortelid. På sikt er målet å bli en nullutslippsdestinasjon.

Resultater

Kartleggingen viser at det er et stort potensial for å kutte i utslippene ved å gå over til elektriske biler og anleggsmaskiner. I forprosjektet har kommunen:

  • hatt to arbeidsmøter med kommune, grunneierlag, andre reiselivsaktører på Bortelid og innleide konsulenter
  • gjennomført en digital spørreundersøkelse hos hytteeiere og publikum på Bortelid
  • kartlagt klimagassutslippene, og mulige tiltak for å redusere utslippene

Resultatene fra forprosjektet er oppsummert i "Presentasjon av prosjektet" nedenfor.

Relevante lenker