Klimasats-prosjekt

Samarbeid for nullutslippsfly på Vestlandet

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Luftfart
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Over 20 samarbeidspartnere

Vestland fylkeskommune ønsker å koordinere et samarbeidsprosjekt for å fremskynde elektrifiseringen av luftfarten i Norge. Fylkeskommunen har samlet 21 samarbeidspartnere, og alle har signert på at de vil bidra til å realisere nullutslippsfly. I løpet av prosjektet har fylkeskommunen:

  • arrangert en oppstartskonferanse
  • kartlagt mulighetene for ladeinfrastruktur ved kortbaneflyplassene i regionen
  • opprettet dialog med flyselskap
  • inngått forskningssamarbeid med SINTEF

Hydrogen eller batteri?

Forprosjektet har vist at det er rom for store utslippskutt fra 2030. Teknologien er også moden for at samarbeidspartnerne kan investere i ladeinfrastruktur for småfly og sjøfly, spesielt i Bergen. For mer storskala infrastruktur ved lufthavnene, er det enn så lenge for stor usikkerhet om energibærer skal være hydrogen eller batteri.

Relevante lenker