Klimasats-prosjekt

Elsykkelordning for ansatte i Nordland fylkeskommune

Fylke: Nordland
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 140 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nordland Fylkeskommune har kjøpt inn syv elektriske sykler og en transportsykkel. Syklene skal brukes av ansatte i fylkesadministrasjonen, blant annet til og fra møter i arbeidstiden.

Relevante lenker