Klimasats-prosjekt

Emblem skule

Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNALE EIENDOM KF
Tilskudd: 2 437 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2023
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Ålesund kommune skal bygge en ny barneskole. Skolen skal bygges i klimavennlige byggematerialer med lavt klimagassutslipp, blant annet lavkarbonbetong klasse A, og med energiytelse på passivhusnivå.

Høye ambisjoner om gjenbruk

Forprosjektet er godt i gang, og kommunen ser mye på gjenbruk. Kommunen har en ambisjon om å gjenbruke 100 tonn materialer fra den gamle skolen. Erfaringene med gjenbruk av materialer ved Emblem skole kan kommunen bruke i mange store prosjekter i årene fremover. Økt gjenbruk vil bidra til å redusere klimagassutslipp fra byggeprosjekter i kommunen.

Foreløpige erfaringer med gjenbruk

Gjennom flere mulighetsstudier, har kommunen identifisert potensialet for gjenbruk i dette prosjektet og i andre prosjekter.

  • Det er utfordrende å gjenbruke materialer innendørs, hovedsakelig på grunn av branntekniske og akustiske egenskaper.
  • Entreprenørmarkedet har ikke særlig erfaring med gjenbruk.
  • Markedet må stimuleres, nå stilles det i for stor grad krav til pris.
  • Offentlige byggherrer må ha fokus på gjenbruk og sette av penger til dette.
Relevante lenker