Klimasats-prosjekt

Energi og klima i Sør-Østerdal

Fylke: Innlandet
Søker: REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket ble opprettet i 2017 og består av Trysil, Våler, Åmot, Elverum, Stor-Elvdal og Engerdal. Målet er å samarbeide om energi og klima i regionen. 

I 2020 var det viktig å følge opp de nylig reviderte klima- og energiplanene hos deltakerne. Det ble flest digitale møter på grunn av pandemien, men nettverket deltok også på Elverum kommunes treseminar.