Klimasats-prosjekt

Energihub for nullutslipp i Trondheim havn

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2020
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune, ved Trondheim havn, har sett på hvordan Brattøra kan fungere som en energihub for utslippsfri transport, til vanns og til lands. Kommunen har avholdt en digital workshop, og prosjektet har hatt to leveranser:

  1. en søknad til Enova for midler til konseptutredning, som har blitt innvilget
  2. en analyse av energisituasjonen på Brattøra (kan lastes ned under)

Krevende energisituasjon på Brattøra

Analysen av energisituasjonen viser at den er krevende. For å nå ambisjonene om utslippsfrie hurtigbåter og landstrøm til cruiseskip, har havna behov for mye effekt. Det er også andre brukere av Brattøra som ønsker elektrifisering, og analysen gir en første sammenstilling av de ulike behovene.

Resultatene fra prosjektet vil være viktige for å realisere utslippsfrie områder, og for å elektrifisere sjøtransporten. De vil også bli tatt med videre inn i arbeidet med en konseptutredning av området som energiknutepunkt.