Klimasats-prosjekt

Etablere to ladepunkter

Prosjektnavn: Etablere to ladepunkter
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STRAND KOMMUNE
Tilskudd: 40 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler