Klimasats-prosjekt

Etablere to ladepunkter

Fylke: Rogaland
Søker: STRAND KOMMUNE
Tilskudd: 40 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Strand kommune fikk støtte til to ladepunkter til elektriske tjenestebiler. Kommunen har fått på plass disse og åtte ladepunkter til. Våren 2023 hadde kommuen skiftet ut to fossile biler med elektriske kjøretøy.