Klimasats-prosjekt

Etablere to ladepunkter

Fylke: Rogaland (N)
Søker: STRAND KOMMUNE
Tilskudd: 40 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: