Klimasats-prosjekt

Etablering av ti ladepunkter for elbil

Prosjektnavn: Etablering av ti ladepunkter for elbil
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: SENJA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Senja kommune fikk støtte til å etablere ti ladepunkter for tjenestebiler. I løpet av prosjektperioden ble omfanget utvidet til 46 ladepunkter. Kommunen har våren 2022 skiftet ut 17 biler med rene elbiler og 30 biler med hybridbiler.