Klimasats-prosjekt

Etablering av ti ladepunkter for elbil

Fylke: Troms
Søker: SENJA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Senja kommune fikk støtte til å etablere ti ladepunkter for tjenestebiler. I løpet av prosjektperioden ble omfanget utvidet til 46 ladepunkter. Kommunen har våren 2022 skiftet ut 17 biler med rene elbiler og 30 biler med hybridbiler.