Klimasats-prosjekt

Etablering av et felles bærekraftssenter

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker og Bærum kommune har sett på mulige løsninger for å lage en arena for bærekraftig forbruk. De ville blant annet undersøke hvordan et samspill mellom kommune, næringsliv og frivilligheten kan fungere, og hvilke roller kommunen kan ta i en slik arena.

Stort mulighetsrom for å stimulere til mer ombruk

Kartleggingen viser at Asker og Bærum kommuner har et stort mulighetsrom for å drive frem mer sirkulære handelsløsninger. Konseptet som utredningen foreslår å se videre på, er en felles arena for bærekraftig forbruk kalt OMigjen. Last ned hele mulighetsstudien under.

Etter at kartleggingen ble ferdig, har begge kommunene tatt grep for å ta prosjektet videre. Asker kommune har etablert en prosjektorganisering og innledet en dialog med næringslivet. De er også godt i gang med søke etter lokaler. Bærum kommune har opprettet en ny stilling som skal ta anbefalingene for Bærum videre.

Hør om Askers ombruksarbeid

I denne episoden av Klimapodcast fra Miljødirektoratet, kan dere høre om Askers arbeid med ombruk av møbler, kreativt ombruksverksted og andre klimatiltak i kommunen.

Relevante lenker