Klimasats-prosjekt

Etablering av ladeinfrastruktur

Fylke: Østfold
Søker: SKIPTVET KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skiptvet kommune har etablert ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker