Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkter ved rådhuset og Torghuset i Strand

Fylke: Rogaland
Søker: STRAND KOMMUNE
Tilskudd: 145 750
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Strand kommune skal etablere ti ladepunkter for kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker