Klimasats-prosjekt

Etablering av ladestasjoner for tjenestebiler

Fylke: Nordland
Søker: SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Sortland kommune har etablert seks ladepunkter for kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker