Klimasats-prosjekt

Etablering av ladestasjoner for tjenestebiler

Prosjektnavn: Etablering av ladestasjoner for tjenestebiler
Fylke: Nordland (N)
Søker: SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Sortland kommune har etablert seks ladepunkter for kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker