Klimasats-prosjekt

Ettersorteringsanlegg for avfall i Ålesundregionen

Prosjektnavn: Ettersorteringsanlegg for avfall i Ålesundregionen
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi

Ålesund kommune har sammen med NTNU Ålesund og ÅRIM, avfallselskapet for syv kommuner i Ålesundsregionen, kartlagt forutsetningene for å etablere et ettersorteringsanlegg for restavfall.

Økt materialgjenvinning

Prosjektet ligger an til å bli realisert, og vil øke andelen avfall som går til materialgjenvinning. Dette vil gi direkte kutt i utslippene fra avfallsforbrenningen ved at mindre fossil plast brennes, og indirekte kutt fra å gjenvinne materialene.

Relevante lenker