Klimasats-prosjekt

Fagnotat for håndtering av overskuddsmasser

Prosjektnavn: Fagnotat for håndtering av overskuddsmasser
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi, Transportplanlegging

Sandnes kommune har utarbeidet et fagotat for klimavennlig håndtering av overskuddsmasser som skal inngå i kommuneplanen. Kommunen har et mål om at 70% av overskuddsmassene skal gjenvinnes og gjenbrukes. 

Fagnotatet viser alternativer for overskuddsmasser, med fokus på reduksjon, gjenbruk og gjenvinning. Kommunen prøver å redusere mengden masser som går til deponering eller fylle ut jordbruksområder. Kommunen uttrykker at massedisponeringsplaner kan være grunnlag for reguleringsplaner.

 

Relevante lenker