Klimasats-prosjekt

Felles forprosjekt for VA og infrastruktur

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mai 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lørenskog kommune har utredet klimagassreduserende tiltak på tvers av prosjekter, både innen vann og avløp (VA) og annen infrastruktur.

Behov for kunnskap ga endringer underveis

Den opprinnelige tanken med forprosjektet var å lage noen enkle, men virkningsfulle, tiltak som alle VA- og infrastrukturprosjektene i Lørenskog kommune kan gjennomføre. Etter lansering av den Klimasats-støttede klimaveilederen høsten 2020 (se lenke under), så kommunen at det var utfordrende å lage en slik konkret tiltaksliste. De så at det var nødvendig med mer kunnskap og erfaring med tiltakene, og gjennomførte derfor

  • en litteraturstudie
  • en markedsundersøkelse
  • og intern og ekstern erfarings‐ og opplæringsvirksomhet

Det dukket opp nye problemstillinger underveis i prosjektet. For eksempel kom rådgiver med innspill om å stille krav til funksjon i anskaffelser, istedenfor å stille krav til konkret type rør eller materialvalg. Innspill fra entreprenører, parallelt med litteraturstudiet, ble derfor viktig. 

Erfaringer med prosjektet som kan være nyttig for andre

Kommunen beskriver at arbeidet med forprosjektet har åpnet mange dører. De har fått økt kunnskap og opprettet kontakter som de ønsker å fortsette å dele erfaringer med. Noen av erfaringene de har gjort seg som også er nyttig for andre:

  • Klima er et fagfelt under utvikling, og det er viktig å være klar over at dagens informasjon fort kan bli utdatert.
  • Det er best å utrede strategier og legge til rette for innovasjon fra entreprenører, og ikke bare se på ett konkret produkt, eller én konkret løsning.
  • Det er mange som jobber med å finne ut av lignende problemstillinger, så det er lurt å sjekke hva andre har gjort tidligere.
  • Involver ansatte i driftsavdelingen i prosjektet, slik at de kan ta eierskap til nye rørtyper og nye materialer. Det er de som etterhvert må godkjenne de nye klimavennlige løsningene, og gjøre endringer i gjeldende normer.
  • Innspill fra entreprenører er verdifullt, og en markedsdialog i forkant av en anskaffelse vil gi en god pekepinn på hva som kan leveres av klimavennlige løsninger.
  • Arbeidsmengden ved å ivareta klimahensyn i anleggsprosjekter i Lørenskog kommune tilsvarer et helt årsverk. Det bør derfor være en eller to dedikerte ansatte som har ansvaret, og som opparbeider kompetanse i klimaspørsmål slik at de kan veilede andre.
Relevante lenker