Klimasats-prosjekt

Fem ladepunkter i Nordkapp kommune

Fylke: Finnmark
Søker: NORDKAPP KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: