Klimasats-prosjekt

Fem ladepunkter i Nordkapp kommune

Prosjektnavn: Fem ladepunkter i Nordkapp kommune
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: NORDKAPP KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler