Klimasats-prosjekt

Finnskogsykkel: elsykkelutlån i Grue

Fylke: Innlandet
Søker: GRUE KOMMUNE
Tilskudd: 141 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Grue kommune har kjøpt seks elsykler og én ellastesykkel for utlån til innbyggere.

Bedrifter og innbyggere har testet elsykler

Internt i Grue kommune er det nå et ønske om å bruke elsykler til interntransport i arbeidstiden. Det kan øke produktiviteten, og forhåpentligvis vil flere bytte ut nærbilturer med sykkel.

  • Syklene er testet ut av bedrifter i Grue og på Finnskogen i 2021.
  • Bedriftene har meldt tilbake at tiltaket er et bra folkehelsetiltak for sine ansatte, og det har vært populært å teste ut elsyklene.
  • Flere ansatte har meldt tilbake at de nå vil kjøpe egne elsykler.
  • Elsyklene er lånt ut til innbyggere i regi av BUA Grue. Dette har fungert veldig godt, for syklene har blitt tilgjengelige for mange og de har vært enkle å booke.
Relevante lenker