Klimasats-prosjekt

Foregangsby for utslippsfri tungtransport

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 4 275 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Klimaetaten i Oslo kommune har ansatt en prosjektleder som har jobbet systematisk med overgangen til utslippsfri tungtransport. Overgangen til fornybare drivstoff i tungtransporten er en av hovedutfordringene for at Oslo skal bli en nullutslippsby.

Kampanje for fossilfri tungtransport

I 2021 fikk kommunen og Viken fylkeskommune Klimasats-støtte til en kampanje rettet mot tungtransportbransjen. Kampanjen skulle gjøre bransjen kjent med mulige virkemidler og støtteordninger for fossilfri transport. Les mer i lenken under.

Økt salg av el og biogass

I løpet av prosjektperioden har salget av elektriske og biogassdrevne lastebiler i Oslo og Akershus økt kraftig. I 2022 var omtrent 34 % av tunge kjøretøy over 3,5 tonn registrert i Oslo på el eller biogass, og 24 % av lastebilene over 16 tonn, som er betydelige høyere enn de nasjonale registreringstallene. Kommunen peker på de høye salgstallene som en effekt av virkemidlene og at budskapet deres har nådd ut til transportaktørene.

Klimakrav til transport i anskaffelser

I kommunens sentrale samkjøps-/rammeavtaler stilles det 100 % krav til nullutslipp. I kommunens øvrige anskaffelser stilles klimakrav til transport i over halvparten av de relevante anskaffelsene. Kommunen viser til en stor økning i andel anskaffelser som stiller krav til nullutslipp.

Lade- og fylleinfrastruktur for tungtransport i Oslo

Per oktober 2022 har kommunen etablert to offentlig tilgjengelige hurtigladere for tunge kjøretøy. En biogass-, en hydrogenstasjon (begge med hurtiglading) og en stor hurtigladestasjon for tunge kjøretøy er under etablering. I tillegg er minst tre hurtigladestasjoner for næringstransport under planlegging. 

Relevante lenker