Klimasats-prosjekt

Foregangsby for utslippsfri tungtransport

Prosjektnavn: Foregangsby for utslippsfri tungtransport
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 4 275 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy, Transportplanlegging

Klimaetaten i Oslo kommune har ansatt en prosjektleder som skal jobbe systematisk med overgangen til utslippsfri tungtransport. Overgangen til fornybare drivstoff i tungtransporten er en av hovedutfordringene for at Oslo skal bli en nullutslippsby.

Kampanje for fossilfri tungtransport

I 2021 fikk kommunen og Viken fylkeskommune Klimasats-støtte til en kampanje rettet mot tungtransportbransjen. Kampanjen skal gjøre bransjen kjent med mulige virkemidler og støtteordninger for fossilfri transport. Les mer i lenken under.

Relevante lenker