Klimasats-prosjekt

Forprosjekt elektrifisering av hurtigbåtsamband

Prosjektnavn: Forprosjekt elektrifisering av hurtigbåtsamband
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 331 875
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger

Troms og Finnmark fylkeskommune skal både utrede behov for infrastruktur og få et kostnadsoverslag for overgang til batteridrevne hurtigbåter på to fergesamband.