Hurtigbåtprogrammet

Forprosjekt elektrifisering av hurtigbåtsamband

Fylke: Finnmark
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 331 875
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2020 - Feb 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:

Troms og Finnmark fylkeskommune skulle utrede behov for infrastruktur og få et kostnadsoverslag for overgang til batteridrevne hurtigbåter på to fergesamband, men prosjektet ble avlyst.