Klimasats-prosjekt

Forprosjekt hydrogendrevet minibuss

Prosjektnavn: Forprosjekt hydrogendrevet minibuss
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 171 250
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Hydrogen, Maskiner og kjøretøy

Troms og Finnmark fylkeskommune har sammen med Berlevåg kommune og Varanger Krafthydrogen AS utredet muligheten for å teste hydrogendrevet minibuss. Utredningen inneholdt også en vurdering av batterielektrisk drift.

Rapporten tar for seg utfordringer i forhold til at hydrogendrevne minibusser ikke fins på markedet i dag og at bussen skal kjøre i et kaldt klima.

 

Relevante lenker