Klimasats-prosjekt

Forprosjekt hydrogenvegen

Fylke: Vestland (N)
Søker: ULLENSVANG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2022
Type tiltak: Energistasjon, Hydrogen
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ullensvang kommune, sammen med Kvinnherad og Notodden kommuner, ønsker å bygge opp en flåte med hydrogendrevne kjøretøy til kommunale tjenestebiler. Kommunene har derfor kartlagt grunnlaget for å realisere både hydrogenproduksjon og hydrogenfyllestasjoner i sine kommuner og langs E134. Kommunene har lagt vekt på delta på næringsklynger for å vise fram forprosjektet, blant annet for politikere og andre kommuner i Arendalsuka.

De har også sett på fyllestasjoner som kan betjene både vei- og sjøtransport. Flere teknologier og leverandører av fyllestasjon for hydrogen er vurdert, blant annet portable og permanente fyllestasjoner med 350 bar og 700 bar.

Kommunene mener de har fått økt bevissthet på E134 som en viktig hovedfartsåre mellom Østlandet og Vestlandet. Blant annet mener de at det er et stort potensiale for utslippsreduksjon fra tungtrafikk som frakter gods og varer til industrien på denne veien og til havnene.

Kommunen har også sett på muligheten for å etablere et internasjonalt testsenter for hydrogendrevet smelteverk i Tyssedal.

Relevante lenker