Klimasats-prosjekt

Forprosjekt hydrogenvegen

Fylke: Vestland
Søker: ULLENSVANG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2022
Type tiltak: Energistasjon, Hydrogen
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ullensvang kommune, sammen med Kvinnherad og Notodden kommuner, ønsker å bygge opp en flåte med hydrogendrevne kjøretøy til kommunale tjenestebiler. Kommunene har derfor kartlagt grunnlaget for å realisere både hydrogenproduksjon og hydrogenfyllestasjoner i sine kommuner og langs E134. Kommunene har lagt vekt på å delta på næringsklynger for å vise fram forprosjektet, blant annet for politikere og andre kommuner i Arendalsuka.

Fyllestasjoner for vei- og sjøtransport

Kommunene har sett på fyllestasjoner som kan betjene både vei- og sjøtransport. Flere teknologier og leverandører av fyllestasjoner for hydrogen er vurdert, blant annet portable og permanente fyllestasjoner med 350 bar og 700 bar.

Økt bevissthet om hydrogen

Forprosjektet har gitt kommunene mer bevisstgjøring av hvilke muligheter som hydrogen kan ha både for industri og trafikk i regionen. Kommunene mener også at de har startet en tidlig prosess for å skape engasjement og forståelse om hydrogen hos kommunadministrasjon og lokalpolitikere. Slik kan det legges til rette for produksjon og fylling av hydrogen. Ikke minst gir det mulighet for kommunene og fylkeskommunen til å være en forgjenger på hydrogenfeltet.

"Vinn-vinn" situasjon

Kommunene mener de har fått økt bevissthet på E134 som en viktig hovedfartsåre mellom Østlandet og Vestlandet. Blant annet mener de at det er et stort potensiale for utslippsreduksjon fra tungtrafikk som frakter gods og varer til industrien på denne veien og til havnene.

Videre mener de at en tilrettelagt miljøvei med hydrogen-fyllestasjoner, øst-vest-sør, vil gjøre at gjennomgangstrafikken mellom havnene kan kjøre fossilfritt. Godstrafikk-korridorene videre til kontinentet vil da åpne seg for utslippsfrie tyngre kjøretøy, som igjen reduserer CO2-utslipp lokalt hos kommunene. Løsningen blir beskrevet av kommunene som en "vinn-vinn" for alle.

 

Relevante lenker