Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimagassreduserende tiltak på Fosen

Fylke: Trøndelag
Søker: ÅFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 170 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Avlyst
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn: