Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimagassreduserende tiltak på Fosen

Prosjektnavn: Forprosjekt klimagassreduserende tiltak på Fosen
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: ÅFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 170 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet