Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimavennlig miljøpark

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hvordan redusere utslipp fra avfallsanlegg og bygge klimavennlige nybygg?

Haugesund kommune, ved Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS, skal utvide Årabrot miljøpark med to nye bygg. Det er planlagt en sorteringshall, og et bygg med kontorer og undervisningslokaler. Byggene er planlagt i umiddelbar nærhet til den eksisterende miljøparken, med kort vei til boligbebyggelse, friområder og kysten.

Kommunen ønsker å gjøre dette klimavennlig, og har utredet flere tiltak i byggene og på byggeplassen. Kartleggingen har sett på potensialet for å holde klimaavtrykket nede gjennom ulike teknologiske løsninger, materialvalg og byggemetoder. Det er også utredet flere energiløsninger, blant annet solceller og sesonglagring av varme i grunnen.

I tillegg har kommunen utredet muligheten for å redusere klimagassutslipp fra deponiet, en gammel avfallsfylling, der miljøparken ligger. Det kan oppnås ved bedre tildekking for å unngå metanlekkasje, og ved bedre utnytting av metangassen i fjernvarmeanlegget. 

Resultater av kartleggingen

Kartleggingen viser et stort antall muligheter for klimavennlige løsninger. Generelt bør det gjøres en helhetlig utredning av hvilke muligheter som ligger i optimalisering av energisystemet for Årabrot miljøpark, og området rundt. For eksempel ved at Permanor og renseanlegget i Jodalen knyttes til samme fjernvarmeanlegg som miljøparken. 

Kommunen vil i 2021 lyse ut konkurransen, og resultatene fra forprosjektet skal inngå i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Beslutningsgrunnlaget inkluderer:

  • energisystem
  • miljøsertifisering av bygg
  • avfallsfrie byggeplasser 
Relevante lenker