Klimasats-prosjekt

Forprosjekt miljøvennlig barnehage i Fitjar

Fylke: Vestland
Søker: FITJAR KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Apr 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Fitjar kommune ønsker en klimavennlig kommunal barnehage, og har utredet om det lønner seg å renovere eller bygge nytt. Utredningen har blant annet sett på ulike energiløsninger og materialvalg.

Ny barnehage i passivhus-standard

Kommunen har bestemt at det skal bygges en ny barnehage med passivhus-standard.Ved å bygge etter passivhus-standarden, kan klimagassutslippene reduseres med opptil 30 prosent, sammenliknet med et referansebygg.

Det første klimavennlige kommunale bygget i Fitjar

Prosjektet resulterte i en plan- og designkonkurranse med ambisiøse klima- og miljøkrav. I konkurransegrunnlaget skriver kommunen at barnehagen skal ha bergvarme og elkjel, og det skal brukes tre der det er hensiktsmessig.

Konkurransen er avsluttet med alle klima- og miljøkravene innfridd, og barnehagen skal stå ferdig i juni 2023.

Relevante lenker