Klimasats-prosjekt

Forprosjekt sirkulær økonomi mellom virksomheter

Prosjektnavn: Forprosjekt sirkulær økonomi mellom virksomheter
Fylke: Nordland (N)
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Samarbeid med næringslivet

Kommunen har utforsket potensielle sirkulær økonomi-prosjekter mellom offentlige og private bedrifter som kan bidra til å redusere klimagassutslippene. I Prosjektet har Rana kommune involvert Mo industripark.

Kommunen har sett på muligheter for ny matproduksjon med bruk av biprodukter fra andre næringer, slik som tomatproduksjon ved bruk av spillvarme fra tungindustr og fosfor fra oppdrettsnæringen. Andre muligheter er skissert innen tungindustri og karbonfangst, plastforurensning og fjernvarme.