Klimasats-prosjekt

Forprosjekt SULP (sustainable urban logistic plan)

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Apr 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune har mål om utslippsfri varetransport innen 2030. Bymiljøetaten har derfor hatt et forprosjekt for å se på hva som må være med i en bylogistikkplan. 

Klimavennlig varetransport

Varetransporten er forventet å øke fremover. Det gjelder frakt av varer, utstyr og avfall. Det er derfor viktig for kommunen å identifisere innsatsområder, effektivisere eksisterende distribusjonsnett og finne nye løsninger.

Oslo sentrum skal tilrettelegges for rekreasjon, syklende og gående. Kommunen må også tilrettelegge for butikker, serveringssteder og kultur i sentrum, og samtidig sikre effektiv og miljøvennlig varetransport. 

Fullstendig bylogistikkplan

Forprosjektet har lagt et godt grunnlag for å lage en fullstendig bylogistikkplan for Oslo. Det kan være aktuelt med byterminaler og andre effektiviseringstiltak. Det vil også være viktig å legge til rette for å kjøre mindre, og bruke nullutslippskjøretøy. ​

Mer omfattende enn foventet

Forprosjektet ble som planlagt, men det var utfordrende å begrense innholdet. Rapporten ble derfor mer omfattende enn forventet. Målet var å samle alle planer, utredninger og prosjekter som berører en plan for bylogistikk i Oslo. Hele rapporten kan lastes ned under​.

Kommunen trekker frem at det har vært svært nyttig å ha en sammensatt prosjektgruppe. Bylogistikk er omfattende og inkluderer mange aktører, interessenter og tiltaksområder, blant annet trafikk og trafikksikkerhet, anskaffelse, logistikk, infrastruktur, byutvikling og klima.

Relevante lenker