Klimasats-prosjekt

Forprosjekt til Fagerheim skole

Fylke: Vestfold
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Horten kommune har vurdert ulike klimatiltak når de skal bygge en ny barneskole, blant annet varmeløsninger og materialer.

Mål om 40 prosent lavere utslipp fra energi og materialer

Horten kommune har satt som mål å redusere klimagassutslippene fra materialbruk og energibruk i byggets levetid med 40 prosent, sammenliknet med et referansebygg. Kommunen har sett på effekten av:

  • strengere energikrav enn TEK17
  • skifte ut standard materialer med lavutslippsmaterialer
  • utslippsreduksjon på byggeplass

Hoveddelen av klimagassreduksjonen kommer fra energibruken, men det er også noe reduksjon fra materialer. Se detajler i vedleggene under. 

Relevante lenker