Klimasats-prosjekt

Forprosjekt til Fagerheim skole

Prosjektnavn: Forprosjekt til Fagerheim skole
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Horten kommune har vurdert ulike klimatiltak når de skal bygge en ny barneskole, blant annet varmeløsninger og materialer.

Mål om 40 prosent lavere utslipp fra energi og materialer

Horten kommune har satt som mål å redusere klimagassutslippene fra materialbruk og energibruk i byggets levetid med 40 prosent, sammenliknet med et referansebygg. Kommunen har sett på effekten av:

  • strengere energikrav enn TEK17
  • skifte ut standard materialer med lavutslippsmaterialer
  • utslippsreduksjon på byggeplass

Hoveddelen av klimagassreduksjonen kommer fra energibruken, men det er også noe reduksjon fra materialer. Se detajler i vedleggene under. 

Relevante lenker