Klimasats-prosjekt

Fossil nærtrafikk i Fitjar – vegen ut

Prosjektnavn: Fossil nærtrafikk i Fitjar – vegen ut
Fylke: Vestland (N)
Søker: FITJAR KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging

Fitjar kommune ønsker å halvere den fossile nærtrafikken innen 2030. Dette skal kommunen gjøre ved å blant annet legge til rette for å erstatte bilturer med gange, sykkel eller kollektivt.

Kommunen har laget en mobilitetsanalyse for å se på mulige tiltak og kartlegge innbyggernes transportmøstner. I prosjektet har kommunen også gjennomført en rekke medvirkningsprosjekter, kampanjer med mer.

Living Lab

Forprosjektet har resultert i det toårige prosjektet Living Lab, se lenke under. Prosjektet inkluderer mikromobilitet, en ny app og et nytt kollektivtilbud med både faste ruter og tilkallingstransport.

Relevante lenker