Klimasats-prosjekt

Fossil nærtrafikk i Fitjar – vegen ut

Fylke: Vestland
Søker: FITJAR KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Fitjar kommune ønsker å halvere den fossile nærtrafikken innen 2030. Dette skal kommunen gjøre ved å blant annet legge til rette for å erstatte bilturer med gange, sykkel eller kollektivt.

Kommunen har laget en mobilitetsanalyse for å se på mulige tiltak og kartlegge innbyggernes transportmøstner. I prosjektet har kommunen også gjennomført en rekke medvirkningsprosjekter, kampanjer med mer.

Living Lab

Forprosjektet har resultert i det toårige prosjektet Living Lab, se lenke under. Prosjektet inkluderer mikromobilitet, en ny app og et nytt kollektivtilbud med både faste ruter og tilkallingstransport.

Relevante lenker