Klimasats-prosjekt

Fosslia omsorgssenter

Fylke: Trøndelag
Søker: STJØRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Aug 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stjørdal kommune har vurdert flere klimatiltak ved utvidelsen av Fosslia omsorgssenter. Blant annet har de sett på gjenbruk av betong, nye energiløsninger og en klimanøytral bygge- og anleggsplass.

Mange av tiltakene realiseres

Kommunen vil gå videre med mange av de kartlagte tiltakene (se detaljene i sluttrapporten under). De valgte løsningene viste seg å være besparende for kommunenes drift‐ og vedlikeholdsbudsjett, noe kommunen peker på som svært positivt. Prosjektet er under oppføring, og skal stå ferdig i 2023. 

Relevante lenker