Klimasats-prosjekt

Fremtidens hurtigbåt: Design og konseptutvikling

Prosjektnavn: Fremtidens hurtigbåt: Design og konseptutvikling
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 55 918 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger

Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner har gått sammen om et stort prosjekt for å utvikle flere design og byggespesifikasjoner for utslippsfrie hurtigbåter, og å stimulere til nytenkning og innovasjon.

Fylkeskommunene får i underkant av 56 millioner i støtte til dette. I dette prosjektet skal resultatet være byggeklare tegninger, slik at fylkeskommunene i neste omgang kan bestille og teste utslippsfrie hurtigbåter. Designene skal være tilpasset ulike samband i fylkene.