Hurtigbåtprogrammet

Fremtidens hurtigbåt: Design og konseptutvikling

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 55 918 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2020 - Jun 2024
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner har gått sammen om et stort prosjekt for å utvikle flere design og byggespesifikasjoner for utslippsfrie hurtigbåter, og å stimulere til nytenkning og innovasjon.

Fylkeskommunene får i underkant av 56 millioner i støtte til dette. I dette prosjektet skal resultatet være byggeklare tegninger, slik at fylkeskommunene i neste omgang kan bestille og teste utslippsfrie hurtigbåter. Designene skal være tilpasset ulike samband i fylkene.